Het Consult

Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Wij zullen uitgebreid ingaan op uw klachten, maar ook op andere zaken die op het eerste gezicht niets met uw klachten te maken lijken te hebben, zoals voedingsgewoonten, slaappatroon, angsten, emotionele gevoelens, erfelijkheid, etc. Deze informatie hebben wij nodig om een totaalbeeld te vormen en het best bij u passende homeopathisch middel te vinden.

Voor het eerste consult verzoeken wij u om een uitdraai mee te nemen van uw medicatieverleden. U kunt dit opvragen bij uw huisarts of apotheek. Ook relevante labuitslagen graag meenemen.

Vervolgconsulten duren een half uur tot drie kwartier en vinden meestal na 4 – 8 weken plaats. Ook kan tussentijds telefonisch overleg plaatsvinden.

Het aantal consulten dat u nodig heeft, is afhankelijk van de aard van uw klachten. Gemiddeld zijn voor acute klachten 1-3 consulten nodig. Bij chronische klachten is vaak meer tijd nodig. Na drie consulten evalueren we of er voldoende vooruitgang geboekt wordt om door te gaan met de behandeling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar een andere behandelaar.

Wij stellen geen diagnose en zijn geen vervanging voor huisarts of specialist.

De Behandeling

Na het consult ontvangt u een homeopathisch middel met een innamevoorschrift. Om de werking van het middel goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u na de inname veranderingen bijhoudt en tijdens het vervolgconsult meldt. De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw reactie op het middel.

Om tot een optimaal resultaat te komen werken wij met een complementaire benadering, de Homeopathic Detox. We passen verschillende inzichten toe. Zo kunt u voedingssupplementen voorgeschreven krijgen met een voedingsadvies voor een gezondere manier van leven, hier leest u meer over op de Homeopathic Detox pagina.