Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de behandeling, kunt u deze natuurlijk met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u via de NVKH een klachtenfunctionaris inschakelen. Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Stichting Zorggeschil ingeschakeld worden. U kunt in dat geval contact opnemen met:

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018, Utrecht
Tel.: 06-12583075 (werkdagen 9 – 17 uur)
Websites: www.zorggeschil.nl; www.quasir.nl